Tiêu chuẩn Bóng Golf

Tiêu chuẩn Bóng Golf

✅   ⛳️  Luật chơi gôn do R&A và USGA "Luật về Trang Thiết Bị 2019 ban hành, nêu rõ: rằng đường kính của một quả bóng gôn "phù hợp" 

1️⃣  Kích thước đường kính của một quả bóng golf không được nhỏ hơn 1.680 inches (42.67mm) 

2️⃣  Và trọng lượng của quả bóng không được vượt quá 1,620 ounce (45,93 g) 

← Bài trước Bài sau →