Golfers cần gì ở quả bóng Golf?

Golfers cần gì ở quả bóng Golf?

Distance- Khoảng cách 

Accuracy - Độ chính xác 

Feel- Cảm giác Hay cả 3 yếu tố trên ? 

1. Với những golfers có ℍ𝕒𝕟𝕕𝕚𝕔𝕒𝕡 𝕥𝕣𝕦𝕟𝕘 𝕓𝕚̀𝕟𝕙 𝕔𝕒𝕠 thì yếu tố về khoảng cách sẽ được ưu tiên lựa chọn nhất Nếu quan sát trên hộp bóng luôn có thông số hãy lựa chọn bóng ( Distance ) 

2. Nhóm golfers yêu tiên lựa chọn Accuracy ℍ𝕒𝕟𝕕𝕚𝕔𝕒𝕡 𝕥𝕣𝕦𝕟𝕘 𝕓𝕚̀𝕟𝕙 𝕥𝕙𝕒̂́𝕡 lúc này golfers cần độ chuẩn xác để vượt qua chướng ngại vật trên sân một cách an toàn, hãy tìm mua những hộp bóng có yếu tố ( Accuracy) 

3. Tỷ lệ golfers còn lại chiếm không nhiều ℍ𝕒𝕟𝕕𝕚𝕔𝕒𝕡 𝕥𝕙𝕒̂́𝕡 /Single handicap Ngoài các yếu tố về khoảng cách, độ chính xác thì golfers nhóm này cần Spin và feel - Để có được khoảng cách tối đa thì tốc độ swing đầu gậy cần giải nén được độ nén của bóng ( Hãy lựa chọn độ nén phù hợp) - Để có được độ chuẩn xác cần kiểm soát quỹ đạo bay của bóng thẳng ( Tối ưu hoá diện tích tiếp xúc giữa bóng và gậy-> Contact point rộng) - Spin bóng một kỹ thuật golfers handicap thấp hay sử dụng trong các cú đánh ngắn ( Bóng golf có Spin cao)

← Bài trước